เคเนทเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้สมาชิก?
โดยเฉลี่ย ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินที่เราจ่ายในการซื้อสินค้าทั่วๆ ไป จะกลายเป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการสร้างสื่อโฆษณาที่ใช้ดาราหรือนางแบบ      แต่เคเนทไม่ทำเช่นนั้น  เม็ดเงินส่วนนี้่เองที่เคเนทนำมาจ่ายให้สมาชิก ตามผลงานที่กำหนดไว้ในแผนการตลาด