ทำไม KNET ไม่จำเป็นต้องมีอาคารใหญ่โต?
เคเนทออกแบบให้ทำบนเนท ไม่มีการประชุมประจำสัปดาห์ จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนไปกับอาคารสถานที่ ซึ่งการลงทุนเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็จะลงเอยในการลดต้นทุน ลดคุณภาพหรือเพิ่มราคาสินค้านั่นเอง

สำนักงานที่ลาดพร้าว เป็นศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายข้อมูลและธุรกรรม (Control Center) ที่จะทำงานแบบ Online Realtime ประสานกับ Server อีกหลายตัวที่ทำหน้าที่ต่างๆ  ในโครงการ เช่น Order Processing Server ที่รองรับการสั่งสินค้าได้ทั่วโลก, Payment Gateway สำหรับระบบรับชำระเงินออนไลน์, Member Information Server, Logistics and Delivery Server สำหรับระบบจัดส่ง,   SMS Server 2 ตัว และ Supply Chain Server สำหรับการควบคุม Inventory    แต่ละ Server จะมี Backup Server กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อที่ว่าหากมี Server ตัวใดล่ม หรือ Data Route เกิดปัญหา Backup Server จะขึ้นทำงานแทนทันที  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเหล่านี้รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 30 คนทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมการลงทุนแล้วไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท