ใน KNET เราตั้งเป้ารายได้เดือนละแสนได้ไหม?
โบนัสเบสิกเดือนละแสนดูแล้วน่าจะทำได้ยาก แต่ถ้าเป็นเดือนละ 2,000 น่าจะเป็นไปได้  แล้วมามุ่งเน้น add เพื่อนเป็นสมาชิกสัก 50 คน ทำความเข้าใจในระบบงานร่วมกัน (ซึ่งเป็นงานหนักทีเดียว) ถ้าแต่ละคนมีโบนัสเบสิกคนละ 2,000 โบนัสแมทชิ่งก็เป็นแสนแล้ว 
KNET ไม่แนะนำให้ตั้งเป้าที่จำนวนเงินสูงมากเกินไป แต่แนะนำให้สมาชิกเรียนรู้ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความมั่นคงขององค์กร   ซึ่งจะเป็นทีมาของความยั่งยืนในระยะยาว