ทำไม KNET จึงเน้นสินค้าครัวเรือนเป็นหลัก?
KNET ต้องการสร้างความยั่งยืน  สิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนคือ การบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องของสมาชิก
KNET เลือกทำการตลาดกับสินค้าที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วทุกวันเป็นหลัก เพื่อให้ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เริ่มจากชุดถนอมผิวหน้า  (Facial Care) ค่อยๆ เพิ่มสินค้ารักษาความสะอาดภายในบ้าน (Home Care) ตามด้วยสินค้าสำหรับร่างกาย (Body Care) สินค้าเพื่อสุขภาพ (Health Care)  และสินค้าเกษตร (Agirculture Care) และปูตลาดทั่วประเทศด้วยระบบจัดส่งที่รวดเร็ว
MLM หลายบริษัทที่ทำตลาดสินค้าที่มิได้มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ตั้งราคาสูง และเน้นวิธีการทำงานแบบชักจูงให้เปิดตำแหน่งใหญ่ที่ต้องลงทุนสูงๆ บริษัทเหล่านั้นจะมีกำไรสูง  จ่ายโบนัสให้ผู้นำระดับต้นๆ ได้มาก สร้างกระแสได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มักมีจุดจบในเวลาไม่กี่ปี