KNET เป็น สหกรณ์ หรือ MLM กันแน่?
      สหกรณ์เป็นระบบที่ดี แต่มักมีการปันผลน้อยมาก และที่ผ่านมา มีสหกรณ์เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถดำเนินงานให้ยังคงมีกำไรอยู่
      MLM มีจุดเด่นในเรื่องการจ่ายผลตอบแทน แต่จุดด้อยคือมีการจูงให้ลงทุนจน
สมาชิกขาดทุนกันเป็นอันมาก
      KNET พัฒนาขึ้นโดยการนำจุดแข็งของระบบสหกรณ์ในด้าน
ไม่มีการลงทุน มาเสริมกับจุดแข็งของ MLM ในด้านผลตอบแทน